Is het zinvol om een kruipkelder te isoleren?

In een woning van 30 jaar oud wil ik de vloer isoleren. Onder de vloer zit een kruipkelder. Om niet de hele bestaande vloer op te moeten breken, wil ik de welfsels in de geventileerde kruipkelder met PUR laten bespuiten. Moet ik ook de draagmuren in de kruipkelder mee laten spuiten of heeft dit weinig zin?

Een kruipkelderisolatie is zeker zinvol. Via de kruipkelder koelt de vloer in de winter sterk af. Zeker bij een verluchte kruipkelder daalt de vloertemperatuur door de koude luchtcirculatie in de winter stevig. De stookkosten stijgen en de vloer voelt koud aan. Een kille vloer geeft, zeker voor wie binnenshuis graag op sokken of blote voeten rondloopt, een erg onbehaaglijk gevoel.

Qua type isolatie zijn er verschillende mogelijkheden. Het bespuiten met PUR is er daar één van, maar het is niet meteen de milieuvriendelijkste gezien de schadelijke gassen die bij het spuiten vrijkomen. De ondergrond moet droog en liefst ook stofvrij zijn. Tegen de aansluiting met de muren kan je een kleine retour mee laten bespuiten tegen het randeffect, hoewel dit eerder verwaarloosbaar is in het geheel. De muren volledig mee isoleren lijkt ons wat overkill.

 

 

Indien er niet al te veel technische leidingen tegen het plafond hangen, is het aanbrengen van PIR-platen een milieuvriendelijkere oplossing. Het plaatmateriaal heeft een betere isolatiewaarde en is minder ‘omstreden’ dan de gespoten versie, die al wel eens ‘het nieuwe asbest’ genoemd wordt.

Bekijk op onze pagina over kruipkelderisolatie hoe wij dit aanpakken.

Dakisolatie verplicht sinds 2020

 

Sinds begin 2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W genomen. Een ons inziens véél te lage isolatiewaarde, maar het is beter als niets.

Merk op dat een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder eveneens aanzien wordt als een geïsoleerd dak.

Nieuwbouwwoningen (aangesloten op het elektriciteitsnet vanaf 1 januari 2006) die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving, voldoen al aan de dakisolatienorm.

 

 

Wat als het dak de minimale isolatienorm niet haalt?

Sinds 1 januari 2015 kent de wooninspectie bij een woningonderzoek (meestal op aanvraag van een huurder) strafpunten toe als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Vanaf 01/01/2020 worden 15 strafpunten toegekend als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring. Dat betekent dat de eigenaar werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken.

Opgelet: in een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn.

De dakisolatienorm is in theorie niet beperkt tot huurwoningen. Maar de mogelijke sancties bij een ongeschiktverklaring zijn niet van toepassing als de woning door de eigenaar zelf bewoond wordt.

 

Hoe kan ik bewijzen dat mijn dak de isolatienorm haalt?

U kunt de aanwezigheid van dakisolatie (of zoldervloerisolatie) aantonen aan de hand van:

 • het energieprestatiecertificaat (EPC) van uw woning
 • het postinterventiedossier van uw woning
 • een bouwplan, lastenboek of factuur (de documenten moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden)

 

Zijn deze documenten niet voorhanden, dan kan je een EPC met beoordeling van de dakisolatie laten opmaken door een energiedeskundige. Opgelet: als de isolatie niet bereikbaar of zichtbaar is, kan je enkel een EPC laten opmaken als je een stuk van het dak of de zoldervloer open breekt.

Mag ik een dak zonder onderdak isoleren?

Ik wil mijn dak isoleren, maar ik heb geen onderdak. Is het mogelijk om dit te doen volgens de regels?

Deze vraag kan niet zomaar met ja of nee beantwoord worden zonder dieper in te gaan op de specifieke situatie waarin de woning zich bevindt.
Onze specialisten bekijken dit ter plaatse geval per geval.

Fabrikanten of wetenschappelijke instanties blijven op de vlakte over deze kwestie en dekken zich hiermee in tegen eender welk risico.
Dakwerkers zullen je maar al te graag een nieuw dak of sarkingdak aanbevelen.

Voor velen is er na de aankoop van een (te renoveren) woning geen budget beschikbaar om het dak te vernieuwen. Door met onze oplossing je dak van binnenuit te isoleren kan je dadelijk energie beginnen besparen. Als er na enkele jaren sparen wat geld opzij staat voor een nieuw dak, kan dit nog steeds gebeuren zonder afbraak van de isolatie en de gemaakte kosten. Op dat ogenblik kan je dan wél meteen een technisch correct geplaatst onderdak voorzien.

Wij geven alvast een aantal specifieke situaties hieronder weer:

 

Situatie nieuwbouw:

Zet je een nieuwbouw? Dan zal de architect meteen een degelijk onderdak voorschrijven.

Kies vooral het juiste materiaal en type onderdak, er zijn grote verschillen. Het onderdak moet winddicht zijn, zo dampopen mogelijk en bij voorkeur ook vochtregulerend/accumulerend. Met een onderdak is jouw dakopbouw beter beschermd tegen weersinvloeden zoals extreme wind, (slag)regen, poedersneeuw …

 

 

 

 

Situatie na-isolatie bij een grondige dakrenovatie:

Wordt je dak volledig vernieuwd?
Dan is het aangewezen om meteen een degelijk onderdak te plaatsen. In deze situatie kan je een onderdak technisch correct laten plaatsen.

Je rendement van de isolatie stijgt nog wat, de beperkte meerkost is dus zeker te verantwoorden.

Let op: laat je niet onnodig een nieuw dak aanpraten enkel en alleen omwille van een onderdak. Een dakwerker zal misschien iets té snel een nieuw dak adviseren waar dat niet nodig is. Soms is de wonderoplossing een sarkingdak om aan de binnenkant niet te moeten raken, maar weet dat hier belangrijke nadelen aan verbonden zijn (zie verderop)

 

 

Situatie na-isolatie van een dak in goede staat (van binnenuit):

Is het dak nog in goede staat is en is er geen lekkage aan de dakbedekking, dan is een onderdak geen vereiste om te kunnen/mogen isoleren. Na meer dan 35 jaar ervaring in dakisolatie zonder onderdak is er nog géén enkel schadegeval geweest.
Daken isoleren zonder onderdak is onze specialiteit, wij durven verklaren dat een onderdak niet altijd noodzakelijk is. Haast 80% van de bestaande en te renoveren woningen hebben géén onderdak.

Wij plaatsen in een bestaand dak meestal meer dan 25 cm isolatie. Hierdoor is het geen ramp dat de eerste centimeters isolatie door het ontbreken van een onderdak wat meer afkoelen bij hevige wind. Extreme weersomstandigheden doen zich immers niet elke dag voor.

Géén onderdak is trouwens beter dan een slecht onderdak. Lees het hier. Ook een erzats-onderdak (zie verderop) is géén goeie oplossing.

 

Situatie na-isolatie met een sarkingisolatie (van buitenuit):

Een sarkingdak lijkt vaak een droomoplossing waarbij je niet aan de binnenkant moet raken. De dakpannen gaan er af, er wordt een isolatie bovenop gelegd en de pannen worden opnieuw geplaatst of vervangen.

Alle dakaansluitingen rondom moeten aangepast worden (lees : nieuwe dakgoten, boezemplanken). Het geheel moet ook perfect geplaatst worden, want het is gevoelig aan luchtlekken.

Een nadeel is echter de slechtere akoestische eigenschappen van deze oplossing, waarover men vaak zwijgt. Als specialist in isolatie hebben wij al veel sarkingdaken aan de binnenzijde moeten gaan isoleren tegen geluidsoverlast van buitenaf. De lichte isolatieplaten laten het geluid door, soms zelfs nog versterkt.

 

Situatie na-isolatie met een erzats-onderdak van binnenuit:

Een onderdak (laten) plaatsen langs de binnenzijde is naar onze mening weggegooid geld.

Om de kosten van een dakvernieuwing te besparen wordt soms voorgesteld om langs de binnenkant een onderdak te plaatsen.
Dit is echter technisch niet correct uitvoerbaar en mogelijks zelfs schadelijk!

De functie van een onderdak is het opvangen van lekkage van de (defecte) dakbedekking. Het moet dus in één stuk doorlopen van in de nok tot in de dakgoot, met voldoende overlapping. Dat is in de praktijk niet mogelijk.

Als je een onderdak met folies aanbrengt langs de binnenzijde, dan hangt elke gordingsbalk in een ‘zak’ van folie. Elke gordingsbalk zal dus het bovenliggende doorgesijpelde water (condens, regen) verzameld te verduren krijgen, wat nefast is voor de levensduur van je dakgebinte.
Een onderdak dat op deze verkeerde manier is aangebracht kan veel schade toebrengen.

 

LET OP! Een dampscherm is wel steeds een vereiste:

Vergis u niet, een onderdak is niet hetzelfde als een dampscherm. Een degelijk aangebracht dampscherm aan de binnenzijde van de isolatie is een must. Het dampscherm zal de dakopbouw lucht- en dampdicht afsluiten van de binnenzijde uit. Het spel van overdruk langs de windzijde en onderdruk langs de andere zijde van het dak heeft bij een gevulde en afgesloten dakopbouw veel minder invloed. Bijgevolg is het risico op het binnenwaaien van koude vochtige lucht die er kan condenseren ook veel kleiner.

Dit is meteen de enige echte reden waarom je dient te isoleren tot tegen de dakbedekking en geen doelbewuste ventilatie mag hebben tussen isolatie en dak.

Lees meer over condensatie door onvolledige dakvulling met isolatie.

Hoe een betonnen zoldervloer isoleren zonder gevaar op condensatie?

Kan je een betonnen zoldervloer zonder dampscherm isoleren zonder gevaar op condensatie?

Situatie bij betonnen zoldervloeren

 • steenachtige zoldervloer (beton, welfsels, pot- en balksysteem)
 • aan de onderzijde afgewerkt met pleisterwerk/gipskartonplaten
 • ongebruikte zolder boven

Ons advies voor een zoldervloerisolatie blijft: zo dampremmend mogelijk en zo luchtdicht mogelijk aan de warme zijde, zo dampopen mogelijk aan de zolderzijde. Bij een betonvloer is een dampscherm overbodig gezien het beton zeer dampremmend is. Let enkel op voor luchtlekken, zoals doorboringen waar spots zitten. Daar heb je door invloed van luchtstroming vaak veel meer risico op condensatie bij gebrek aan luchtdichtheid.

Let op met houten zoldervloeren, daar gelden andere spelregels.
Lees hier meer.

Bekijk onze diverse uitvoeringsmogelijkheden voor zoldervloerisolatie.

 

Tip: isoleer & ventileer!

Overtollig vocht moet sowieso naar buiten via ventilatie. Dat kan een open raam zijn of een mechanische afvoerventilator. Door je woning te isoleren ga je deze ook luchtdichter maken, de vervuilde lucht moet nog steeds naar buiten en dat gaat niet meer vanzelf door de vroegere ongecontroleerde luchtlekken.
De binnenoppervlaktes komen op een hogere temperatuur te staan, maar op bepaalde plaatsen waar géén isolatie zit (koudebruggen) kan je wel condensatie krijgen als de luchtvochtigheid te hoog is. Voorbeelden van koudebruggen zijn hoeken, beglazing of raamprofielen, de draagbalken boven een raam. Let dus zeker op met plafonds boven een vochtige ruimte zoals een badkamer gezien de hogere luchtvochtigheid. Zorg vooral dat het plafond hier géén grote luchtlekken heeft (inbouwspots).

 

Opgelet: De natuur wil in balans komen! Je badkamer open zetten in plaats va je raam is een slecht idee. Het vocht dat je niet naar buiten afvoert zal zich verspreiden in de rest van de woning en daar op koude plaatsen (een onverwarmde inkomhal) gaan condenseren. Lees hier meer over in onze tekst over gezond ventileren en verwarmen van de woning.

Is er een dampscherm nodig als de dakisolatie nog afgewerkt wordt met een gipskartonplaat?

Je gaat je zolder (laten) isoleren en afwerken met een gipskartonplaat. Heb je dan nog een extra dampscherm nodig?
Of is dit enkel nodig in vochtige ruimten zoals in een badkamer?

Ook indien de dakisolatie wordt afgewerkt met gipskartonplaten is het weglaten van het dampscherm om problemen vragen. Het doel van een dampscherm is de binnenlucht niet te laten migreren en condenseren in de koudere lagen van de isolatie. Dit weglaten in een daksituatie is een behoorlijk probleem. Je hebt namelijk ook een luchtscherm nodig aan de binnenkant om de isolatie optimaal te laten renderen. Dit luchtscherm dient dampdicht te zijn aan de warme zijde van de isolatie. Enkel een gipskartonplaat volstaat hiervoor niet.

Aan de naden kleef je af, aan de muren kan je afkitten. Er mag tussen isolatie en onderdak of dakbeschot geen luchtspouw meer zijn, liefst ook niet tussen isolatie en dampscherm. Dit kan valse luchtstromingen doen ontstaan.

Tip: Tussen het dampscherm en de afwerking mag er wél een luchtspouw zijn. Vaak is dit ook nuttig om leidingen voor de elektriciteit te kunnen plaatsen zonder het dampscherm te moeten perforeren.

Je wilt de dakisolatie laten afwerken? Wij zorgen ook voor schilderklare pleister en gyprocwerken.

Hoe een houten zoldervloer isoleren zonder gevaar op condensatie?

De ideale situatie is waarin je van nul kan starten, met een correcte isolatie en bijhorend dampscherm van de onderzijde aangebracht (warme zijde tijdens de stookmaanden). Maar bij een na-isolatie of renovatie is het vaak niet wenselijk om het plafond af te breken. Kan je dan wel isoleren zonder gevaar op condensatie?

Situatie bij houten zoldervloeren (zonder afbraak van het plafond)

 • houten balken die op regelmatige afstand liggen
 • aan de onderzijde afgewerkt met pleisterwerk/gipskartonplaten die je niet wil afbreken
 • ongebruikte zolder boven

Ons advies voor een zoldervloerisolatie blijft: zo dampremmend mogelijk en zo luchtdicht mogelijk aan de warme zijde, zo dampopen mogelijk aan de zolderzijde. Maar een dampschermfolie is niet altijd mogelijk.

 

 

Is er risico op condensatie in deze vloeropbouw als je géén dampschermfolie plaatst?

Zelden of nooit. Men beveelt vaak een dampscherm aan te brengen uit veiligheidsoverweging. Men vergeet echter de praktijk waar dit vaak onhaalbaar is om (perfect) uit te voeren. Want hoe kan je in de vaak complexe houtstructuur van een houten roostering en een wirwar aan leidingen deze folie luchtdicht aanbrengen?
Je plafond is vaak al luchtdicht en dampremmend genoeg om geen risico’s op interne condensatie te krijgen.

 

 

 

Is het toch niet beter om de folie van bovenuit aan te brengen als dit haalbaar is?

Zelfs mét een folie is er een bijkomend risico waar niemand over praat of aan denkt.
Op de plaats waar de dampschermfolie over de balken heen loopt, is de temperatuur in de winter even koud als op zolder zelf. Op deze koudste punten kan er condensatie ontstaan, ter hoogte van je houten roostering. En dat is net wat men wil vermijden!

 

 

Wat is jullie ervaring met deze situatie na verloop van de jaren?

We hebben al honderden van dit soort vloeren geïsoleerd, en we hebben er ook al terug open gemaakt na enkele jaren.

 

Even wat theorie: Het dampspanningsverloop in een geïsoleerde zoldervloer is anders dan in een geïsoleerd dak. De dampdichtheid en luchtdichtheid van alle lagen aan beide zijden van de isolatie spelen hierbij een rol.

Het advies blijft: zo dampremmend en luchtdicht mogelijk aan de warme zijde, zo dampopen mogelijk aan de (koude) zolderzijde.
Een gepleisterd plafond aan de onderzijde is luchtdichter en dampremmend.
Een onafgewerkte (ongebruikte) zoldervloer is 100% dampopen aan de bovenzijde. Werk je deze af met een vloerplaat (vb. OSB), dan heb je een damprem. Onze ervaring leert echter dat dit probleemloos kan.

 

Het bewijs: deze zoldervloer werd na enkele jaren terug open gemaakt aan de bovenzijde. De OSB-plaat had hier aan de onderzijde nog geen sporen van condensatie.

Bekijk onze diverse uitvoeringsmogelijkheden voor zoldervloerisolatie.

Tip 1: isoleer & ventileer!

Overtollig vocht moet sowieso naar buiten via ventilatie. Dat kan een open raam zijn of een mechanische afvoerventilator. Door je woning te isoleren ga je deze ook luchtdichter maken, de vervuilde lucht moet nog steeds naar buiten en dat gaat niet meer vanzelf door de vroegere ongecontroleerde luchtlekken.
De binnenoppervlaktes komen op een hogere temperatuur te staan, maar op bepaalde plaatsen waar géén isolatie zit (koudebruggen) kan je wel condensatie krijgen als de luchtvochtigheid te hoog is. Voorbeelden van koudebruggen zijn hoeken, beglazing of raamprofielen, de draagbalken boven een raam. Let dus zeker op met plafonds boven een vochtige ruimte zoals een badkamer. Daar werk je in de mate van het mogelijke toch met een dampscherm (of schilder je plafond dampdicht, zie tip 2). Zorg vooral dat het plafond hier géén grote luchtlekken heeft (inbouwspots).

 

Opgelet: De natuur wil in balans komen! Je badkamer open zetten in plaats van je raam is een slecht idee. Het vocht dat je niet naar buiten afvoert zal zich verspreiden in de rest van de woning en daar op koude plaatsen (een onverwarmde inkomhal) gaan condenseren. Lees hier meer over in onze tekst over gezond ventileren en verwarmen van de woning.

 

Tip 2: plafond schilderen met dampdichte verf

Door je plafond te schilderen met een dampdichte verf maak je ook een doorlopende damprem. Dat is beter dan een gebrekkig aangebrachte folie vol spleten en kieren. Een betonnen zoldervloer heeft dit probleem niet aangezien beton op zich al dampdicht is.

Dakgordingen worden nat door condens na dakisolatie. Hoe komt dat?

Situatie

Een doe-het-zelver stelde ons volgende vraag:

“Een tijdje geleden heb ik mijn dak vernieuwd (dakpannen, tengel- en panlatten). Ook plaatste ik een vochtwerend scherm op de kepers. Aan de binnenkant bracht ik een isolatieplaat van 6 cm aan onder de kepers. Nu loopt er aan de buitenzijde van mijn isolatie vocht op de gordingen, waardoor deze nat worden. Hoe kan ik dit oplossen?”

 

Mogelijke oorzaak 1 van dit probleem:

Mogelijks is als vochtwerend scherm (het onderdak) een materiaal gebruikt dat dampdichter is dan de isolatieplaten. Een onderdak(folie) moet héél dampopen zijn, terwijl een dampscherm (vb. op de isolatieplaten) het vocht van binnenuit moet tegenhouden. Als je een fout type isolatieplaat hebt gebruikt (type voor spouwmuren in plaats van dakisolatie) waarop géén dampscherm zit, dan komt er vochtige binnenlucht door dampdiffusie in het dakvlak terecht. Deze condenseert vervolgens tegen het koud (onder)dak. De condens druppelt op de isolatie en komt zo op de gordingsbalk terecht.

Tip: Gebruik altijd het juiste type isolatiemateriaal op de juiste plaats, vraag advies aan een vakman.

 

Mogelijke oorzaak 2 van dit probleem:

Het kan zijn dat je de juiste dakisolatieplaten mét dampscherm gebruikt hebt, maar dat de ruimte tussen de kepers niet opgevuld is met isolatiemateriaal. Deze situatie is één van de meest voorkomende fouten bij dakisolatie.

Lees het artikel dat wij hierover schreven.

Kunnen spouwmuur- en buitenmuurisolatie gecombineerd worden?

Is een combinatie van spouwmuurisolatie en buitenmuurisolatie mogelijk?
Sommigen adviseren dit zeker niet te doen. Anderen zweren dat het absoluut noodzakelijk is. Wie heeft er nu gelijk?

Er is wel degelijk een combinatie mogelijk en indien je van plan bent om buitengevelisolatie te plaatsen is het vullen van de spouw niet enkel nuttig maar zelfs sterk aan te bevelen.

Spouwmuurisolatie

Het na-isoleren van de spouw heeft zijn beperkingen :

 • de beperkte breedte van de spouw beperkt de toegevoegde isolatiewaarde
 • koudebruggen blijven bestaan, echter vrijwel altijd zonder risico’s

Daarentegen is het een zeer goedkope en dus erg rendabele investering.

Buitengevelisolatie

Wil je de vergane glorie van je gevels in ere herstellen én doorgedreven isoleren, dan is een buitengevelisolatie een goeie (maar budgettair ingrijpendere) keuze.

Beide systemen combineren ?

Een lege spouw achter een geïsoleerde buitengevel heeft een aanzienlijke kans op warmteverlies, waardoor het stellig aan te bevelen is de spouw te vullen. In een lege spouw zit er nl. geen stilstaande lucht: de spouw is hiervoor te breed en er treedt convectie of luchtstroming op. Bovendien bestaat het risico dat de warmte ontsnapt aan de bovenzijde van deze lege spouw. Dit alles zorgt voor een groot rendementsverlies van de veel duurdere buitengevelisolatie, wat uiteraard te vermijden is.

Zijn er beperkingen? De meeste systemen hebben een dampopen afwerking nodig aan de buitenzijde.

Mits de isolatiewaarde van het gevelisolatiesysteem minstens dubbel zo goed presteert als de waarde van de spouwmuurisolatie, worden condensatieproblemen aan de achterzijde van het gevelisolatiesysteem vermeden. Het valt dus aan te bevelen te overleggen met de installateurs van beide isolatiesystemen.

Uit het blunderboek: condensatie door onvolledige dakvulling met isolatie

Ons dak werd geïsoleerd met isolatieplaten maar de ruimte hierachter (tussen de platen en het onderdak) werd niet opgevuld. Wij stellen nu vast dat er vocht in de houtstructuur van het dak terecht komt. Hoe is dat te verklaren?

Je moet niet ver gaan zoeken naar de oorzaak van dit vocht: de slechts gedeeltelijke vulling van de dakopbouw met isolatie is meer dan waarschijnlijk de boosdoener en zorgt voor condensatie. Dit is een door ons zeer gekend fenomeen waaraan sommige installateurs of materiaalfabrikanten nog steeds onvoldoende aandacht besteden.

In al onze adviezen wijzen wij op het belang van een volledige dakvulling, verwijzend naar adviezen van o.a. het WTCB.
Daarin wordt duidelijk vermeld dat je de hele dakopbouw met isolatiemateriaal moet opvullen om geen luchtstromingen en daardoor een afkoeleffect te krijgen achter de isolatieplaten.

Soms verliezen we al eens een offerte aan een collega omdat die door één actie minder uit te voeren natuurlijk goedkoper is. Men gebruikt desnoods een iets dikkere isolatieplaat om eenzelfde isolatiewaarde te bereiken, maar men vergeet dat dit vloeken is tegen de goede praktijk!

 

Waarom een volledige dakvulling?

Op koude, vochtige dagen zal er zich een luchtstroom zijn weg zoeken in de holle ruimte tussen onderdak/dakbedekking en isolatieplaten. Want geen enkel dak is volledig luchtdicht aan de buitenkant (oversteken, kantopsluiting, de dakbedekking zelf, …)

Door het gebruik van minerale wol tussen de kepers leg je die luchtstroming stil en heb je droge stilstaande lucht (in de minerale wol). Het is bovendien bijkomende isolatie zonder plaatsverlies.

Als tegenargument wordt al eens beweerd dat die glaswol of rotswol nat kan worden en dat isolatieplaten dat probleem niet hebben. Nu ja, deels is dat correct maar het is een non-argument. Isolatieplaten worden dan wel niet nat, ze doen het condensatiewater allemaal terecht komen in het hout van het dak waarmee je grotere problemen krijgt. En wat de minerale wol betreft kunnen we na meer dan 35 jaar verzekeren: die wordt niet nat gezien dit fenomeen zich gewoonweg niet voordoet bij een verzorgde plaatsing van de isolatieplaten! Waarom gebeurt dit dan na zovele jaren nog steeds niet standaard?

 

Isolatieplaten wegnemen om het condensprobleem op te lossen?

Zijn de  isolatieplaten aan de binnenzijde allemaal mooi afgewerkt met schuim rondom, tapes op de naden, kitvoegen enz… dan is het geheel volgens de regels van de kunst dampdicht afgewerkt. Wat wil zeggen dat het vocht in de dakconstructie wel degelijk het gevolg is van condensatie door luchtstroming.

Er is maar 1 oplossing in dit geval: de isolatieplaten verwijderen, het natte houtwerk laten uitdrogen, de holle ruimte vullen met op maat gesneden minerale wol en opnieuw de isolatieplaten aanbrengen. Extra werk, maar het probleem zal wel opgelost zijn.

De grootste fouten bij spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie is dé goedkoopste vorm van muurisolatie en is snel terugverdiend (gemiddeld 3 à 5 jaar).

Je spaart energie doordat de muren minder sterk afkoelen. De binnenmuur komt nl. warmer te staan, waardoor de verwarming makkelijk een graadje lager kan. En door de hogere binnenmuurtemperatuur verdwijnt dat onaangename tochtgevoel.

Het na-isoleren van spouwmuren is een gespecialiseerde techniek. Voor een optimaal resultaat kan je de volgende fouten dus maar beter vermijden.

Fout 1: niet werken met een gecertificeerd installateur

De overheid heeft een kwaliteitskader ontworpen dat eisen stelt aan de installateurs en garanties biedt voor hun klanten. Enkel installateurs die het kwaliteitskader volgen en beschikken over een ATG-goedkeuring zullen hun klanten de nodige documenten kunnen bezorgen waarmee zij premies kunnen aanvragen.

Je vindt de lijst met gecertificeerde installateurs hier.

 

Inspectie spouwmuur

Fout 2: een smalle spouw isoleren zonder extra controle

Spouwen smaller dan 5 cm vallen buiten het kwaliteitskader (je hebt dus geen recht op een premie). Toch kunnen ook deze spouwen in bepaalde gevallen nageïsoleerd worden. Hou er echter rekening mee dat hoe smaller de spouw is, hoe groter het risico dat er zich omwille van mortelbruggen of plaatselijke vernauwingen toch vochtdoorslag zou kunnen voordoen. Een uitgebreide endoscopische controle van de spouw vóór uitvoering is hier dan ook onontbeerlijk.

 

 

Fout 3: een reeds deels gevulde spouw zomaar bijvullen

In theorie kunnen ook reeds deels geïsoleerde spouwmuren nagevuld worden, maar er zijn toch wat risico’s aan verbonden. Indien de reeds aanwezige isolatie slordig is geplaatst (niet mooi aan elkaar aansluitend), kan het naisoleren vooral bij een smalle restspouw ongewenst vochttransport naar de binnenzijde veroorzaken.
Als de reeds aanwezige isolatie een glad oppervlak heeft (vnl. kunststofplaten) kan er op termijn bovendien zetting van het extra aangebrachte isolatiemateriaal optreden.

Omwille van deze risico’s vallen reeds deels gevulde spouwen momenteel nog buiten het kwaliteitskader.

 

Fout 4: puin in de spouw laten zitten

Puin in de spouw geeft risico op vochtdoorslag en dus potentiële vochtschade aan de binnenzijde. Als je spouwmuurisolatie wil toepassen moet dat puin eerst verwijderd worden.

Door op regelmatige plaatsen aan de muurvoet stenen uit het metselwerk te zagen, worden openingen gemaakt waarlangs het puin verwijderd kan worden. Nadat de spouw zuiver is gemaakt, worden de stenen terug ingemetst en kan de spouwmuur nageïsoleerd worden.

 

 

 

Gevel uitslijpen en opvoegen

Fout 5: een spouwmuur met ongeschikte buitengevel naisoleren

Het is belangrijk dat de muren nog in goede staat zijn. Om dit te beoordelen wordt een voorafgaande inspectie uitgevoerd. Soms dient een voorbehandeling of herstelling te gebeuren, soms is naisolatie zelfs af te raden. Voorwaarden :

 • De muur is gezond (geen opstijgend vocht of regendoorslag).
 • Het voegsel is in goede staat (geen vorstschade, geen uitvallende stukken voegsel).
 • De gevelsteen is vorstbestendig. Een steen die nu al vorstschade vertoont zal hier nog meer last van krijgen.
 • De gevelsteen is dampopen. Geglazuurd metselwerk komt niet in aanmerking en geverfde muren verdienen extra aandacht  (dampdichte verven vertragen de droging).

 

Fout 6: denken dat met spouwmuurisolatie je woning future-proof is

Spouwmuurisolatie is een logische tussenstap in een lange termijnplan voor het energetische renoveren van een woning, maar daarmee alleen ga er niet komen. Wil je de energieprestatie van je woning merkelijk meer verbeteren, zal je goed scoren met buitengevelisolatie.

Beide technieken zijn als combinatiemaatregel ten zeerste aan te bevelen. De spouwmuurisolatie zal ervoor zorgen dat de in een niet gevulde spouw steeds aanwezige luchtstroming weggenomen wordt. Hierdoor kan (aanzienlijk) rendementsverlies van de buitengevelisolatie vermeden worden.